Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

dzień empatii 2