Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Ogólnopolska konwencja jogi z ks. J. Pereiro

Ogólnopolska konwencja jogi z ks. J. Pereiro