Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Empatyczny Krąg Kobiet (1)