Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Ładowanie Wydarzenia
Projekt Moc Empatii Fundacja Trampolina

Moc Empatii w konfliktach

Start: Wrzesień 26 @ 17:00
Koszt:

Umiejętność radzenia sobie z codziennymi konfliktami w sposób godny dla siebie i otoczenia jest jedną z kompetencji społecznych. Każdy doświadcza sytuacji kiedy jest stroną konfliktu i takich, gdzie jest świadkiem konfliktu. Ponieważ poziom emocji między skonfliktowanymi stronami jest duży, to wielu nie czuje się dobrze w takich sytuacjach i chciałaby poprawy jakości dialogu.
Prezentacja treści zawartej w publikacji powstałej w ramach projektu będzie połączona z ćwiczeniem umiejętności słuchania.

 

Zgłoszenia: mailowo: kontakt@fundacja-trampolina.org.pl do 10.09.2019; podstawą do uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie przez organizatora rezerwacji miejsca.

Miejsce: Niepołomice (dokładne miejsce do potwierdzenia)

Prowadząca: Anna Han

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój. Tytuł projektu: Moc Empatii – Podniesienie kompetencji trenerskich w obszarze uczenia osób dorosłych w zakresie rozwiązywania konfliktów.