Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Moc empatii w relacjach z dziećmi