Ładowanie Wydarzenia

Po co empatia w szkole?

Start: 23 września 2017
Koszt:

Na konferencji „Empatia w edukacji”, która odbyła się w Katowicach, w dniu http://konferencjaempatii.pl/ spotkali się nauczyciele, rodzice i osoby zainteresowane promowaniem empatycznych postaw. Podczas panelu dla mnie mocno wybrzmiały słowa: „Jako ludzie jesteśmy stworzeni do relacji a nie ma relacji bez empatii”, dr. Kaczmarzyk z perspektywy nauki pokazał ważność empatii a na warsztatach i w relacjach można było doświadczyć empatycznego kontaktu.

Lubię praktyczne i łatwe do zastosowania rozwiązania, więc poniżej zebrałam hasłowo, to co pojawiło się i zapamiętałam w kontekście, jak można wspierać / wzmacniać / wprowadzać empatię do szkoły, każdej szkoły.

Nauczyciel – zadbanie o siebie
– czy dba o siebie z empatią (balans życiowy, prośba o wsparcie)
– czy może zyskać wsparcie koleżeńskie (przyjazne środowisko i relacje wśród kadry [dzieci rotują, nauczyciele zostają w szkole długie lata])
– wsparcie profesjonalne (czy jest osoba, z którą można omówić trudne sytuacje, dostać empatię, wsparcie; mentor)
– systemowo – jak w szkole my nauczyciele dbamy o siebie (dwójki empatyczne, ktoś z kim można porozmawiać, znaleźć ludzi, którzy myślą/robią podobnie)

Nauczyciel w relacji do uczniów
– nauczyciel modeluje zachowania – jest swoim narzędziem pracy – czym bardziej „naładuje taczki” tym więcej odda uczniom
– uczniowie to różnorodne jednostki; ważne jest stworzenie przestrzeni do wyrażenia się i bycia usłyszanym wszystkim
– zastąpienie etykiet „dobry, słaby” obserwacjami, co dziecko umie/zrobiło
– możliwość nie wiedzenia / nie umienia; zgoda na to, że nie wiem, że popełniam błędy
– wsparcie uczniów w rozwiązywaniu konfliktów zamiast autorytarnego rozsądzania w sytuacji sporu

Dyrekcja
– Modelowanie empatycznych relacji w zespole

Rodzice
– praca nad świadomością własną (np. co się kryje za chęcią kontroli postępów dziecka?)
– zaufanie do dziecka: rozmawiajmy z dzieckiem; pytajmy dziecko o postępy
– zaufanie i wsparcie dla nauczycieli
– współtworzenie środowiska pełnego empatycznych relacji

Empatyczne relacje są sposobem, żeby szkoła była miejscem, w którym każdy dobrze się czuje.

Autorka/uczestniczka konferencji: Anna Han, 24.09.2018