Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Moc-Empatii-Fundacja-Trampolina-Brygida-Dynisiuk

Moc Empatii Fundacja Trampolina Brygida Dynisiuk