Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Moc-Empatii-Fundacja-Trampolina-Justyna-Dermont-Owsinska

Moc Empatii Fundacja Trampolina Justyna Dermont-Owsińska