Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Statut Fundacji Trampolina