Adrianna Naruk

Adrianna Naruk

Przez wiele lat związana z Uniwersytetem w Lotaryngii (Francja) i Uniwersytetem w Białymstoku. Podczas pracy naukowej zajmowała się badaniem konfliktu i kłótni. Certyfikowana trenerka przy Familylab International, międzynarodowej organizacji założonej w 2007 roku przez Jespera Juula. Absolwentka studiów Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga w Collegium Civitas i mediatorka używająca narzędzi NVC. Uczestniczyła w wielu szkoleniach Porozumienia bez Przemocy. Aktualnie studiuje psychoterapię. Założycielka Pracowni Relacji Skontaktowani (www.skontaktowani.pl), w ramach której organizuje warsztaty i szkolenia dla szkół, przedszkoli, firm i osób indywidualnych. Wspiera dorosłych w budowaniu dobrych relacji sprzyjających rozwijaniu szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych. Chce przybliżać sprawdzone wartości, które mogą stać się inspiracją w życiu.