Moc Empatii Fundacja Trampolina Justyna Dermont-Owsińska

Justyna Dermont-Owsińska

Certyfikowana trenerka CNVC. Aktywnie dzieli się Porozumieniem bez Przemocy od 2014 roku prowadząc warsztaty, wykłady i spotkania dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, oferując warsztaty rozwojowe oparte o założenia Porozumienia bez Przemocy dla dorosłych, w jednostkach penitencjarnych, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzi sesje coachingowe, oferując wsparcie indywidualne w nurcie idei NVC. Jest inicjatorką, założycielką i współprowadzącą Wolną Szkołę w Zielonej Górze, w której od 2014 roku współtworzy społeczność dzieci i dorosłych, w której dba o warunki do edukacji opartej na potrzebach. Porozumienia bez Przemocy uczy się od 2015 roku. Jest absolwentką Studium Mediacji NVC, ma za sobą ponad 50 dni szkoleniowych z certyfikowanymi trenerami.