Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Kurs Wprowadzający 2012:2013