Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

3 Oferta dla szkół

Komunikacja empatyczna to efektywny sposób do wzmacniania pełnej wzajemnego szacunku relacji nauczyciel – uczeń oraz pomiędzy szkołą a rodzicami. Proponujemy: