Rozwiązywanie konfliktów oparte na potrzebach

Jesteś dorosłym, który widząc konflikt między dziećmi nawykowo reaguje rozstrzyganiem i proponowaniem gotowych rozwiązań lub wymierzaniem kary (czasem zwanej konsekwencją)? Chciałbyś reagować inaczej – zrezygnować z roli rozjemcy i stać się wsparciem dla dziecka w konstruktywnym radzeniu sobie z konfliktem?

Istnieje taki sposób rozwiązywania konfliktów, w którym uwzględnia się potrzeby i uczucia wszystkich stron, i wspiera je w wyrażeniu siebie oraz wypracowaniu rozwiązania i zadośćuczynienia.

W efekcie dorosły w konflikcie nie staje się rozjemcą, a jest wsparciem dziecka w konstruktywnym poradzeniu sobie z konfliktem.

Rozwiązywanie konfliktów skoncentrowane na potrzebach wywodzi się z NonViolent Communication (Porozumienie Bez Przemocy). Opiera się na prostej metodzie nazywania emocji, potrzeb i opisywania zdarzeń językiem faktów.

Takie podejście do konfliktów niesie ze sobą wiele korzyści:

Badania nad mózgiem potwierdzają przebieg procesu, który aż nazbyt dobrze znamy z autopsji. Gdy człowiek jest pod wpływem silnych emocji, jego zdolności poznawcze, w tym funkcje wykonawcze, takie jak planowanie, kontrola i percepcja są zaburzone.

Struktury podkorowe – układ limbiczny i mózg gadzi “odcina” logiczną część naszego mózgu, więc działamy instynktownie i nie jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie. Nazywanie potrzeb, uczuć, opisywanie zdarzenia przy użyciu faktów przywraca połączenie z logiczną częścią mózgu, dzięki czemu jesteśmy w stanie działać konstruktywnie.

Dokładniej o tych procesach można przeczytać w książce Dana Siegala Psychowzroczność.

Umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób, który wspiera relacje przyda się każdemu, a w szczególności:

Można ją rozwijać poprzez:

warsztaty NVC, warsztaty rozwiązywania konfliktów w oparciu o potrzeby, warsztaty kręgów naprawczych, a także artykuły i książki.

Autor: Anna Han, trener komunikacji empatycznej

W najbliższym czasie polecamy warsztat „Konflikty przez pryzmat potrzeb”

Otwórz oczy na potrzeby – Pogłębiony kurs NVC w edukacji