Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Słuchać aby usłyszeć ćwiczenia