Empatia – kompetencje przyszłości

Łatwość odnajdywania się młodych osób w świecie cyfrowym, odbierania i nadawania komunikatów obrazkowych i filmowych, nie jest w stanie całkowicie zastąpić bezpośrednich relacji i nie eliminuje trudnych sytuacji takich jak: konflikt, który trzeba rozwiązać czy trudna decyzja do podjęcia, z którą trzeba się zmierzyć.

Raport Instytutu Badań nad Przyszłością na University of Phoenix Research Institute wyodrębnił w wyniku badań 10 Zawodowych Kompetencji Przyszłości (Future Work Skills)

(http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf)

Obok kompetencji technicznych i cyfrowych znalazły się tam takie umiejętności jak:

-> Inteligencja społeczna, rozumiana jako zdolność do komunikowania się w prosty, bezpośredni sposób oraz umiejętność wchodzenia w relacje międzyludzkie

-> Nadawanie sensu – czyli zdolność do nadawania i wyrażania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić,

-> Umiejętność współpracy w różnych kulturach – badania pokazują, że grupa pracujących wspólnie jest naprawdę innowacyjna, jeśli współtworzą ją osoby o różnych stylach myślenia, mówienia, w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami;

Liderzy wielkich firm, takich jak Microsoft czy Apple czy Google podkreślają w swoich wypowiedziach dotyczących zarządzania, że empatia jest ważnym czynnikiem kultury organizacyjnej i można się jej nauczyć.

https://www.youtube.com/watch?v=x3nFe7EpWAY