Oferta dla przedszkoli

Wspieramy przedszkola w kształtowaniu empatycznego podejścia do relacji poprzez:

  • warsztaty dla kadry „Pokolenie przyszłości – świadomość, szacunek, inicjatywa”
  • warsztaty dla rodziców „Empatia w relacjach z dzieckiem”
  • warsztaty dla dzieci „Sen żyrafy-warsztaty rozwijające umiejętności empatyczne dla przedszkolaków”
  • wsparcie / mentoring dla kadry

 

„Pokolenie przyszłości – świadomość, szacunek, inicjatywa”

Ogromnie ważne jest dla nas, aby nowe pokolenia rozwijały się w bezpiecznej atmosferze wzajemnego zaufania, wspierającej chęć eksplorowania, samodzielność, pewność siebie i kreatywność. Dlatego stworzyliśmy projekt skierowany do kadr przedszkoli, bo przecież to one są miejscem, w którym dzieci stawiają pierwsze kroki na swojej drodze do poznania świata. Chcemy, aby te kroki były stawiane na pewnym gruncie pełnym troski, zaufania i wsparcia, a pozbawionym ocen, osądów i etykietek. Naszym celem jest wspieranie nauczycieli poprzez wyposażenie ich w nowe narzędzia do empatycznego porozumiewania się z dziećmi oparte na Porozumieniu Bez Przemocy oraz tworzenie przestrzeni do bezpiecznej rozmowy o wątpliwościach, trudnościach i wyzwaniach z jakimi mierzą się każdego dnia swojej pracy.

Oferta dla Przedszkoli