Budowanie wewnętrznej mocy, by nieść moc światu

W ramach projektu „Budowanie wewnętrznej mocy, by nieść moc światu” dziesięć trenerek Trampoliny wzięło udział w szkoleniach International Intensive Training, organizowanych przez Center for Nonviolence Communication. Głównym celem szkolenia było rozwijanie świadomości i umiejętności w zakresie: posługiwania się językiem Porozumienia bez Przzemocy, dbania o jakość wewnętrznych zasobów jako podstawę budowania i utrzymywania wysokojakościowych relacji z innymi i budowania pokojowych społeczności, zwiększania zdolności do wnoszenia konstruktywnego wkładu do społeczności w duchu Porozumienia bez Przemocy.

Poniżej prezentujemy autorskie projekty uczestniczek programu:

Materiały do pobrania


Scenariusz warsztatu „Jak wspierać siebie, by pomagać innym”

Grupą docelową tego szkolenia są osoby pracujące w organizacjach wspierających uchodźców lub inne grupy defaworyzowane. Głównym celem projektu jest pokazanie jak pomagać sobie by wspierać innych – poprzez budowanie wewnętrznej mocy, kontaktu ze sobą, świadomości swojego ciała, uczuć i potrzeb, które są najskuteczniejszymi kierunkowskazami mogącymi chronić przed wypaleniem czy tzw. zmęczeniem współczuciem.

Do pobrania:

Scenariusz warsztatu „Potrzeby i uczucia – jak zadbać o siebie?”

Celem warsztatu jest rozwijanie empatii dla siebie, uświadamianie sobie i rozumienie własnych potrzeb w różnych ważnych sytuacjach życiowych, poszukiwanie inspiracji co do różnorodnych strategii na zaspokajanie potrzeb
i doskonalenie empatycznego słuchania.

Do pobrania:

poMOCnik – wspierający workbook dla każdego, kto działa w obszarze pomagania

poMOCnik może być wsparciem na wiele sposobów. Jest przeznaczony dla każdego, kto działa w obszarze szeroko pojętego pomagania. Można korzystać z niego indywidualnie, jako dziennika czy zeszytu ćwiczeń, wspierającego budowanie poczucia wewnętrznej mocy. Można też omawiać zawarte w nim tematy w gronie osób, które również zajmują się pomaganiem, a także używać wybranych fragmentów pracy z grupami.


Materiały powstały w ramach projektu Budowanie wewnętrznej mocy, by nieść moc światu

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+