Słowa Mosty: w stronę dialogu

Podsumowanie projektu

W ramach projektu „Słowa Mosty – wzmacnianie kompetencji do dialogu w różnych grupach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych na wykluczenie” dziesięć trenerek Fundacji integrowało umiejętności NVC oraz uczyło się przez obserwację jak certyfikowani trenerzy zarządzają wielokulturową i różnorodną grupą oraz konfliktami podczas International Intensive Trainings – Intensywnych Treningów Międzynarodowych, współorganizowanych przez the Center for Nonviolent Communication.

Trenerki wzmocniły umiejętności wspierania innych oraz pogłębiły samoświadomość oraz umiejętność wspierania siebie samych, w także także swobodę wyrażania siebie w języku angielskim.

Efektami pogłębionej dzięki udziale w projekcie współpracy były:

 • 5 rozmów na kanale YouTube Fundacji Trampolina, w których trenerki dzielą się doświadczeniem i wglądami z uczestnictwa w IIT i projekcie Erasmus+ oraz zdobytą wiedzą merytoryczną opartą o założenia NVC – obejrzyj na YouTube
 • 1 szkolenie online, dedykowane osobom dorosłym z niepełnosprawnościami i ich opiekunom – zobacz prezentację
 • 4 szkolenia stacjonarne dla osadzonych w więzieniach, przeprowadzone we współpracy z Fundacją Probacja
 • szkolenie dla osób zagrożonych wykluczeniem z małych miejscowości w Gminie Żarki,
 • szkolenie dla seniorów z Częstochowy z Klubu Seniora „Strefa Dobra”,
 • warsztaty dla osób działających w NGO, wolontariuszy,
 • nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem AGAPE – szkolenia NVC dla kadry i podopiecznych,
 • rozmowa w Radio o projekcie Słowa Mosty,
 • spotkanie online – wymiana doświadczeń ze współpracownikami Fundacji Trampolina,
 • konferencja online „Building Bridges Through Dialogue” – zobacz prezentację

Materiały do pobrania

 • Scenariusz warsztatu (Nie)Widoczność wszystkich płci w środowisku edukacyjnym

Celem warsztatu jest zapoznanie trenerek i trenerów szkoleń z problematyką (nie)widoczności wszystkich płci w środowisku edukacyjnym oraz dostarczenie narzędzi i wskazówek dotyczących budowania bardziej inkluzywnych przestrzeni edukacyjnych.

Pobierz scenariusz: wersja polska || wersja angielska

 • Materiały W stronę dialogu: autorefleksja i empatia dla siebie w pracy trenerskiej

Poziom rozumienia siebie wpływa na to, w jaki sposób pracujemy z innymi, prowadzimy grupy i procesy grupowe. Nasze myśli, które nam towarzyszą w każdej chwili, wpływają na to, jak ludzi słyszymy, jak reagujemy, jakie jest nasze podejście oraz jak dobieramy metody i narzędzia do pracy z grupą.
Poprzez praktykę autorefleksji i empatii dla siebie trenerzy mogą wnosić w swoją pracę więcej świadomości i wyboru, zadbać o własne zasoby i potrzeby, a także o potrzeby osób, z którymi pracują. W tej publikacji znajdziecie inspiracje, refleksje i praktyczne ćwiczenia do pracy własnej. Chcemy podzielić się z Wami tym, co dla nas działa wspiera nas w tych procesach i w większym rozumieniu siebie w pracy trenerskiej. Dzięki temu możemy lepiej zadbać o siebie, swoje samopoczucie i komfort pracy a także zwiększyć jakość naszej pracy z grupą.

Pobierz publikację: wersja polska