Przekaż darowiznę

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ NA RZECZ FUNDACJI?

Darowizna pieniężna

Pomoc finansową prosimy wpłacać na rachunek bankowy Fundacji Trampolina

NR 71 2030 0045 1110 0000 0398 4460

DZIĘKUJEMY!