Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Video

VIDEO

1. Fundacja Trampolina – intro