Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

NVC w szkole

Rozpoczynamy prace nad ofertą dla szkół.