Nasza_misja

Nasza misja

Łączy nas wspólna wizja świata, w którym świadomość i relacje we wzajemnym szacunku wyznaczają kierunek i sposoby działania.

ŚWIADOMOŚĆ

  • wiem, co czuję i czego potrzebuję
  • widzę różne możliwości działania
  • wybieram świadomie.

RELACJE WE WZAJEMNYM SZACUNKU

  • mówię szczerze i zrozumiale
  • jestem otwarty na perspektywę drugiej osoby
  • szukam rozwiązań dbając o więź i zaufanie.

Dążąc do jej realizacji rozwijamy umiejętność konstruktywnej, empatycznej, świadomej komunikacji z innymi i samym sobą. Inspirujemy do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i współdziałaniu.

Poprzez warsztaty, spotkania indywidualne, coaching, mediacje i publikacje wyposażamy w wiedzę, rozwijamy umiejętności, kształtujemy postawy tych, którzy mają ogromny wpływ na kształt naszego świata – rodziców, nauczycieli, nastolatków.

Dowiedz się więcej!

Czytaj dalej o zespole Fundacji Trampolina …

Nasza misja jest Ci bliska? Dowiedz się więcej, jak możesz wspierać nas w budowaniu świata dialogu.