Misja

Łączy nas wspólna wizja świata, w którym świadomość i relacje we wzajemnym szacunku wyznaczają kierunek i sposoby działania.

 

ŚWIADOMOŚĆ:

  • wiem, co czuję i czego potrzebuję,
  • widzę różne możliwości działania,
  • wybieram świadomie.

 

RELACJE WE WZAJEMNYM SZACUNKU: mówię szczerze i zrozumiale, jestem otwarty na perspektywę drugiej osoby, szukam rozwiązań dbając o więź i zaufanie.

Dążąc do jej realizacji rozwijamy umiejętność konstruktywnej, empatycznej, świadomej komunikacji z innymi i samym sobą. Inspirujemy do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i współdziałaniu.

Poprzez warsztaty, spotkania indywidualne, coaching, mediacje i publikacje wyposażamy w wiedzę, rozwijamy umiejętności, kształtujemy postawy tych, którzy mają ogromny wpływ na kształt naszego świata – rodziców, nauczycieli, nastolatków.