Anna Starczewska

Anna Starczewska

Trenerka komunikacji empatycznej, w trakcie procesu certyfikacji w Center for Nonviolent Communication (CNVC) oraz intensywnego kursu mediacji.

Ukończyła roczne Studium Umiejętności Trenera i Lidera w Ujęciu Integralnym w warszawskiej szkole trenerów – komunikacji opartej na empatii w Dojrzewalni, Studium umiejętności trenerskich z elementami arteterapii w poznańskiej Pracowni Rozwoju Osobistego „Po Deszczu” i intensywny 1,5 roczny kurs TTT czyli Train the Trainer.

Odkrycie NVC było punktem zwrotnym w moim życiu, było to tak intensywne doświadczenie, że teraz z radością towarzyszę innym w odkrywaniu i nazywaniu swoich uczuć oraz potrzeb podczas praktycznych szkoleń i warsztatów opartych o ten model komunikacji. Informacje zwrotne uzyskiwane od uczestników warsztatów prowadzonych przeze mnie warsztatów oraz wspieranie empatycznej grupy ćwiczeniowej dodają mi energii i dają mi poczucie sensu podejmowanych działań.