Ewa Nieć

Ewa Nieć

Coach (Erickson Professional Coach) i trener rozwoju osobistego i komunikacji.

Przez większą część swojego życia zawodowego związana z organizacjami non-profit. Opracowuje programy oraz prowadzi szkolenia i warsztaty inspirowane Nonviolent Communication. Opiera się na założeniu, że komunikacja jest pierwszym krokiem do budowania relacji międzyludzkich, dlatego nieustannie doskonali się w tym, by dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi. Prowadzi coaching indywidualny. Dużą wartość widzi w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i udaje jej się ją osiągać dzięki uważności w życiu codziennym. www.ewaniec.pl