Podsumowanie roku 2020

Publikacja „Moc Empatii”, wydana w 2019 roku w ramach projektu „Moc Empatii w konfliktach” cieszyła się popularnością. W 2020 roku pobrało ją ze strony fundacji 120 osób.

Przybyło ponad 50 nowych osób obserwujących stronę fundacji na facebooku.

Na stronie fundacji można pobrać karty uczuć i potrzeb – kolorowanki, do pracy z dziećmi.

Realizowany projekt „Słuchać aby usłyszeć – podniesienie umiejętności trenerskich w rozwijaniu kompetencji  zobaczenia i zrozumienia różnych punktów widzenia u dorosłych z wykorzystaniem narzędzi Porozumienia Bez Przemocy”.

Materiały: Ćwiszenia dla trenerów i scenariusz warsztatu można pobrać z sekcji „do pobrania” na stronie fundacji.

Budowanie wewnętrznej mocy, by nieść moc światu – ten wniosek, stworzony przez grupę trenerów na początku roku uzyskał bardzo wysoką ocenę i został zakwalifikowany do realizacji z programu Erasmus Plus, Edukacja Dorosłych. Jego częścią jest wyjazd na 10-dniowe warsztaty International Intensive Training.

Na początku było planowane, że 10 trenerów fundacji wyjedzie na 10 dniowe warsztaty do Irlandii, w październiku 2020. Ograniczenia związane z pandemią pokrzyżowały nasze plany. Realizacja projektu i wyjazdu jest planowana na 2021 rok, więc trenerzy współpracujący będą zapraszani do rekrutacji na projekt i wyjazd.

Dzięki uprzejmości Bernarda Frugi i Arka Wilka i dostosowaniu oferty udziału do możliwości fundacji część zarządu fundacji szkoliła się z zarządzania sprzedażą.

Podpisaliśmy umowę o prowadzenie coachingu dla uczestników projektów organizowanych przez Fundację Gap, jako ich podwykonawca. Dziękujemy za zaufanie.

Odbyła się jedna część warsztatów dla nauczycieli w Embassy School Krakow.

Pomóż Fibi –  na stronie fundacji, w sekcji do pobrania, pojawiła się nowość: gra kooperacyjna. Już teraz można ją pobrać.

Dziękujemy trenerom współpracującym, realizatorom projektów i wszystkim, którzy wspierają jakość świata proponowanego przez fundację.