Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Oferta dla rodziców

Radość (i inne emocje) w relacjach z dziećmi – warsztaty dla rodziców dzieci młodszych

Obecnie rodzice coraz częściej szukają innego podejścia do relacji ze swoimi dziećmi. Nie chcą powielać schematów, których doświadczali i które obserwują w swoim otoczeniu. Kiedyś uznawane za skuteczne – tradycyjne metody wychowania schodzą na dalszy plan i ustępują podejściom bliskościowym i relacyjnym. Poprzez warsztaty dedykowane rodzicom chcemy wspierać ich w tej pięknej i jednocześnie pełnej wyzwań roli. Naszym celem jest pomoc rodzicom nie tylko w budowaniu wspierających i wzmacniających poczucie własnej wartości relacji ze swoimi dziećmi, ale także samymi sobą i bliskimi dorosłymi. Rodzice często zaniedbują swoją intuicję w podejściu do dzieci, bo słyszą tak wiele głosów wokół siebie, które mówią im co i jak powinni robić. Podczas warsztatów mają okazję znaleźć przestrzeń dla siebie, dać sobie empatię i dotrzeć do tego co dla nich jest ważne w relacjach ze sobą, z dziećmi, partnerem i ze światem.


Oferta dla przedszkoli

Wspieramy przedszkola w kształtowaniu empatycznego podejścia do relacji poprzez:

  • warsztaty dla kadry „Pokolenie przyszłości – świadomość, szacunek, inicjatywa”
  • warsztaty dla rodziców „Empatia w relacjach z dzieckiem”
  • warsztaty dla dzieci „Sen żyrafy-warsztaty rozwijające umiejętności empatyczne dla przedszkolaków”
  • wsparcie / mentoring dla kadry

 

„Pokolenie przyszłości – świadomość, szacunek, inicjatywa”

Ogromnie ważne jest dla nas, aby nowe pokolenia rozwijały się w bezpiecznej atmosferze wzajemnego zaufania, wspierającej chęć eksplorowania, samodzielność, pewność siebie i kreatywność. Dlatego stworzyliśmy projekt skierowany do kadr przedszkoli, bo przecież to one są miejscem, w którym dzieci stawiają pierwsze kroki na swojej drodze do poznania świata. Chcemy, aby te kroki były stawiane na pewnym gruncie pełnym troski, zaufania i wsparcia, a pozbawionym ocen, osądów i etykietek. Naszym celem jest wspieranie nauczycieli poprzez wyposażenie ich w nowe narzędzia do empatycznego porozumiewania się z dziećmi oparte na Porozumieniu Bez Przemocy oraz tworzenie przestrzeni do bezpiecznej rozmowy o wątpliwościach, trudnościach i wyzwaniach z jakimi mierzą się każdego dnia swojej pracy.

Oferta dla Przedszkoli

 


Wsparcie mentoringowe

Wiemy jak trudno jest niekiedy zmieniać istniejące schematy i rezygnować z automatycznego reagowania. Czasem mimo zwiększonej świadomości oraz największych chęci i otwartości na nowe rozwiązania ciężko jest działać według nowej wiedzy i wykorzystywać nowe umiejętności. Aby ułatwić ten proces zmian oferujemy wsparcie mentoringowe dla kadry w postaci spotkań w atmosferze bezpieczeństwa i otwartości, podczas których poruszane są problemy i wątpliwości napotkane przy wdrażaniu nowych umiejętności i sposobów komunikowania się między sobą i dziećmi. Zalecamy spotkania w formie grupowej, wówczas cała grupa uczestniczy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i szukaniu optymalnych rozwiązań. Co jest korzystne także z tego powodu, że problemy mogą się powtarzać u różnych osób.


Sen żyrafy – rozwijanie umiejętności empatycznych u przedszkolaków

Dzieci najlepiej uczą się poprzez obserwację dorosłych oraz poprzez zabawę i inspirujące historie. Projekt Sen żyrafy łączy te dwa sposoby w propozycję wprowadzania porozumienia opartego na empatii, rozwijania umiejętności rozpoznawania, nazywania uczuć i potrzeb, a także obserwacji i formułowania próśb u dzieci przedszkolnych. Dzieci oswajają się z koncepcją porozumienia empatycznego poprzez historię o małej żyrafie, która zostaje odnaleziona w przedszkolu, bez mamy. Podczas kolejnych spotkań z żyrafką dzieci zastanawiają się czego doświadcza, jakie uczucia jej towarzyszą, czego potrzebuje, o co może prosić. Następnie podczas kolejnych spotkań dzieci w formie gier i zabaw uczą się mówić o tym, co widzą, słyszą, czują, czyli o faktach, rozpoznawać własne emocje i je nazywać, docierać do swoich aktualnych potrzeb i je nazywać, formułować prośby do siebie lub drugiej osoby.


Oferta dla szkół

Komunikacja empatyczna to efektywny sposób do wzmacniania pełnej wzajemnego szacunku relacji nauczyciel – uczeń oraz pomiędzy szkołą a rodzicami. Proponujemy:

 


Inne

Najpierw zaufaj sobie – warsztaty i coaching

Wierzymy, że zmiana zaczyna się od drobnych kroków, od zaglądnięcia w głąb siebie i budowania wiary we własne możliwości. Byśmy mogli być w pełni sobą i dążyć do własnych celów, potrzebujemy być przekonani, że jesteśmy kompetentni, mamy coś ważnego do powiedzenia i co najważniejsze, w różnych sytuacjach poradzimy sobie. Na przeszkodzie stoją nasze przekonania, ukryte strachy i krytyk wewnętrzny. Człowiek jest jak wielopokojowy dom: do niektórych pomieszczeń nie wchodzimy, może nawet nie wiemy o ich istnieniu. Rozwój polega na tym, że zaglądamy do kolejnych pokoi, oswajamy je, uczymy się korzystać z nich w odpowiedni sposób. Bo każdy przekroczony próg to dodatkowa przestrzeń, nowe możliwości. “Najpierw zaufaj sobie” to kompletny program wspierający w zmianie, którą warto zacząć od siebie: warsztaty i sesje indywidualne z coachem.