Sprawiedliwość naprawcza: nadzieja na odbudowanie najważniejszych relacji

Słuchać, aby usłyszeć

Celem uczestników naszego projektu: „Słuchać, by usłyszeć” było podniesienie umiejętności trenerskich w rozwijaniu kompetencji zobaczenia i zrozumienia różnych punktów widzenia u dorosłych z wykorzystaniem narzędzi Porozumienia Bez Przemocy.

W ramach projektu cztery trenerki Fundacji uczestniczyły w szkoleniu International Intensive Training (IIT), międzynarodowym 10-dniowym szkoleniu z Porozumienia bez Przemocy. Szkolenie odbyło się w Lehesten w Niemczech, uczestniczyło w nim łącznie 80 osób z różnych krajów świata, w tym certyfikowanych trenerów NVC.

Co wyjątkowego jest w takim treningu? Uczestnicy i trenerzy mieszkają razem w społeczności podczas szkolenia. Uczymy się, bawimy z ludźmi, którym empatia jest bliska sercu. Szkolenie IIT oferuje możliwość przebywania ze społecznością przez dłuższy czas z zamiarem rozwijania umiejętności i świadomości w zakresie komunikacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Co jest specjalnego w tym IIT?

Rok 2019 było szczególny dla ludzi z Europy Wschodniej. 80 lat temu, w 1939 r. Niemcy rozpoczęły okupację Polski, co wywołało II wojnę światową. 30 lat temu, w 1989 r. upadł mur dzielący Niemcy. To IIT szczególnie dotyczyło tych właśnie doświadczeń.

Efekty projektu – pobierz materiały

W efekcie powstały materiały szkoleniowe dla trenerów pracujących nad rozwijaniem umiejętności społecznych uczestników dorosłych w duchu Porozumienia Bez Przemocy:

Słuchać aby usłyszeć scenariusz

Słuchać aby usłyszeć ćwiczenia

Pobierz nasze materiały, korzystaj z nich, daj nam znać jak było!