Kręgi dialogowe to co powiedz może zmienić świat

To, co powiesz – kręgi dialogowe

Jak możemy się słuchać w sytuacji różnorodnych czy sprzecznych opinii? Jak rozmawiać pomimo różnic?

,,To, co powiesz, może zmienić świat” to cykl otwartych spotkań online (kręgów dialogowych), które mają na celu zaproszenie do rozmowy i wzajemnego uważnego usłyszenia się w sprawach, które najgłębiej dzielą polskie społeczeństwo.

Prowadzone przez doświadczonych facylitatorów i facylitatorki, kręgi dialogowe wykorzystują narzędzia sprawiedliwości naprawczej oraz Porozumienia Bez Przemocy, aby zbudować porozumienie i/lub doprowadzić do pojednania w społeczności/wspólnocie.

Metoda empatycznego odzwierciedlania (powtórzenie w języku potrzeb i głębszych znaczeń tego, czym dzielą się osoby biorące udział w spotkaniu) pomaga wyjść poza oś konfliktu i zobaczyć to, co wspólne. To pierwszy krok na drodze do zmniejszenia polaryzacji w społeczeństwie oraz wypracowania w przyszłości rozwiązań, na które będzie zgoda społeczna. My w projekcie skupiamy się na tym pierwszym kroku – wzajemnym wysłuchaniu i zrozumieniu.

Przejdź do strony projektu To co powiesz i dowiedz się więcej!