Blog NVC

O NVC

Admin

Porozumienie Bez Przemocy

na podstawie WIKIPEDII
Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC), porozumienie współczujące, w skrócie PBP – sposób porozumiewania się opracowany przez M. B. Rosenberga, który dzięki skupieniu uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego (mianowicie na uczuciach i potrzebach), a także specyficznym formom posługiwania się językiem, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.

PBP jest formą dialogu, na który składają się dwie fazy:

empatia – wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem
oraz
szczere wyrażenie siebie.

Formalnie każda z tych faz składa się jeszcze z czterech elementów: spostrzeżenia (pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań).

PBP

PBP zakłada, że ilekroć zwracamy się do kogoś lub ilekroć ktoś zwraca się do nas, tylekroć robi to z zamiarem przedstawienia swoich potrzeb, chcąc sprawdzić, czy będziemy w stanie te potrzeby zaspokoić, rzadziej robi to w celu podziękowania nam, za już zaspokojone potrzeby. Potrzeby owe, w zależności czy są zaspokojone czy też nie, wywołują w nas pozytywne lub negatywne uczucia. Sposób, w jaki nauczono nas posługiwać się językiem, zazwyczaj uniemożliwia nam przedstawienie tych potrzeb tak, żebyśmy mieli szanse na ich zaspokojenie, a jeszcze częściej w ogóle nie jesteśmy świadomi tego co czujemy w danym momencie i jakie potrzeby kryją się za tymi uczuciami.

Faza I – empatyczny odbiór komunikatu rozmówcy przy pomocy poniższych elementów PBP:

1. Spostrzeżenia – pytam rozmówcę o konkretne wydarzenia, nie osądzając ani nie krytykując – ten element można pominąć, jeżeli rozmówca oczekuje od nas, abyśmy go tylko wysłuchali.
2. Uczucia – pytam o konkretne uczucia, których domyślam się, że rozmówca doświadcza w obliczu tego, co spostrzegł, za którymi kryją się jego:
3. Potrzeby – pytam o potrzeby, pragnienia, oczekiwania, które domyślam się, że kryją się za uczuciami rozmówcy.
4. Prośby – upewniam się, że rozmówca prosi nas o zaspokojenie swojej potrzeby, nie słysząc w jego słowach tonu żądania – element pomija się, gdy rozmówca oczekuje od nas, abyśmy go tylko wysłuchali.
Faza II – szczere wyrażenie siebie, przy pomocy poniższych elementów PBP:

1. Spostrzeżenia – mówię o tym, co spostrzegam, bez krytyki i osądu – ten element pomija się, gdy chcemy poprosić rozmówcę o to, aby nas tylko wysłuchał (empatia).
2. Uczucia – mówię o konkretnych uczuciach, które pojawiają się we mnie, pod wpływem spostrzeżeń, za którymi kryją się nasze:
3. Potrzeby – wyrażam swoją potrzebę, pragnienie, oczekiwanie, które wywołuje we mnie dane uczucia.
4. Prośby – proszę rozmówcę o konkretne działanie, które mógłby podjąć, aby zaspokoić moją potrzebę, niczego nie żądając – element pomija się, jeżeli chcemy, aby rozmówca nas tylko wysłuchał.

 

Bibliografia

  • Marshall B. Rosenberg: Porozumienie Bez Przemocy: Język Serca. Warszawa: Jacek Santorski, 2003. ISBN 978-83-88875-44-1
  • Marshall B. Rosenberg: Edukacja wzbogacająca życie. Warszawa: Jacek Santorski, 2006.

Linki zewnętrzne

Recommended Posts

Budowanie wewnętrznej mocy

Świętujemy! Zakończyliśmy pomyślnie kolejny projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach projektu „Budowanie wewnętrznej mocy, by nieść moc światu” dziesięć trenerek Trampoliny wzięło udział w szkoleniach International Intensive Training, organizowanych przez Center for Nonviolence Communication. Głównym celem szkolenia było rozwijanie świadomości i umiejętności w zakresie: posługiwania się językiem Porozumienia bez Przemocy, dbania […]

Admin
Narzędzia do rozwiązywania konfliktów

Empatia – kompetencje przyszłości

Łatwość odnajdywania się młodych osób w świecie cyfrowym, odbierania i nadawania komunikatów obrazkowych i filmowych, nie jest w stanie całkowicie zastąpić bezpośrednich relacji i nie eliminuje trudnych sytuacji takich jak: konflikt, który trzeba rozwiązać czy trudna decyzja do podjęcia, z którą trzeba się zmierzyć. Raport Instytutu Badań nad Przyszłością na University of Phoenix Research Institute […]

Admin

Podsumowanie roku 2020

Publikacja „Moc Empatii”, wydana w 2019 roku w ramach projektu „Moc Empatii w konfliktach” cieszyła się popularnością. W 2020 roku pobrało ją ze strony fundacji 120 osób. Przybyło ponad 50 nowych osób obserwujących stronę fundacji na facebooku. Na stronie fundacji można pobrać karty uczuć i potrzeb – kolorowanki, do pracy z dziećmi. Realizowany projekt „Słuchać […]

Admin