Start

Wizja

Współtworzymy świat, w którym świadomość, relacje i wzajemny szacunek wyznaczają kierunek i sposoby działania.

Misja

Rozwijamy umiejętność konstruktywnej, empatycznej, świadomej komunikacji z innymi i samym sobą. Inspirujemy do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i współdziałaniu.

Działanie

Prowadzimy warsztaty, spotkania indywidualne, coaching, i mediacje. Tworzymy publikacje w obszarze budowania relacji, świadomości emocji i potrzeb oraz porozumienia.

Wyposażamy w wiedzę, rozwijamy umiejętności, kształtujemy postawy tych, którzy mają ogromny wpływ na kształt naszego świata – rodziców, nauczycieli, nastolatków.

Uczymy konstruktywnej komunikacji w miejscu pracy, wspierając współpracę i bezpieczeństwo emocjonalne.

Inspirujemy się i opieramy przede wszystkim na modelu komunikacji empatycznej zaproponowanym i rozwijanym przez Marshalla Rosenberga (Nonviolent Communication).