Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Flaticon:Parents

Rodzice

Flaticon:Teaching

Przedszkole

Flaticon:University

Szkoła


Priorytety rodzica - negocjowanie konfliktów wewnętrznych (w oparciu o NVC)

Train The Trainer - kurs dla trenerów fundacji