Wizja

Współtworzymy świat, w którym świadomość, relacje i szacunek wyznaczają kierunek i sposoby działania.

 

Misja

Naszą misją jest inspirowanie ludzi oraz wyposażanie ich w narzędzia do budowania relacji opartych na szacunku, zrozumieniu i współdziałaniu.

 

Działanie

Nasz cel to dotarcie do jak największej grupy odbiorców, którzy mają ogromny wpływ na kształt naszego świata – rodziców, nauczycieli, nastolatków.

Realizujemy naszą misję prowadząc warsztaty, spotkania indywidualne, coaching, mediacje rozwijające umiejętność konstruktywnej, empatycznej, świadomej komunikacji z innymi i samym sobą. A także tworząc publikacje w obszarze budowania relacji, świadomości emocji i potrzeb oraz porozumienia.

Inspirujemy się i opieramy przede wszystkim na modelu komunikacji empatycznej zaproponowanym i rozwijanym przez Marshalla Rosenberga (Nonviolent Communication).

Video
Dziękujemy
Aktualności
Projekty
Projekt 1
Project 2
Projekt 3
Projekt 4