Fundacja Trampolina istnieje już od ponad 2 lat, realizując misję wspierania ludzi w prowadzeniu życia wysokiej jakości. Nasze cele to między innymi:

  • inspirowanie ludzi do działań prowadzących do pełnego i świadomego życia,
  • wspieranie edukacji, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań, umiejętności i kreatywnego myślenia,
  • promowanie postaw wolnych od przemocy, przezwyciężanie sytuacji kryzysowych oraz przeciwdziałanie dysfunkcji w rodzinach.

Obecnie robimy to poprzez propagowanie umiejętności porozumiewania się poprzez używanie komunikacji empatycznej / konstruktywnej (opartej na opracowanej przez Marshalla Rosenberga NonViolent Communication) oraz wzmacnianie uważności w życiu.

Video
Dziękujemy
Aktualności
Projekty
Projekt 1
Project 2
Projekt 3
Projekt 4