Wizja

Współtworzymy świat, w którym świadomość, relacje i szacunek wyznaczają kierunek i sposoby działania. 

Misja

Rozwijamy umiejętność konstruktywnej, empatycznej, świadomej komunikacji z innymi i samym sobą. Inspirujemy do budowania relacji opartych na szacunku, zrozumieniu i współdziałaniu.

Działanie

Prowadzimy warsztaty, spotkania indywidualne, coaching, i mediacje. Tworzymy publikacje w obszarze budowania relacji, świadomości emocji i potrzeb oraz porozumienia.

Wyposażamy w  wiedzę, rozwijamy umiejetności, kształtujemy postawy tych, którzy mają ogromny wpływ na kształt naszego świata – rodziców, nauczycieli, nastolatków. 
 
Uczymy konstruktywnej komunikacji w miejcu pracy,  wspierając  współpracę i współdziałanie.
 

Inspirujemy się i opieramy przede wszystkim na modelu komunikacji empatycznej zaproponowanym i rozwijanym przez Marshalla Rosenberga (Nonviolent Communication).

Video
Dziękujemy
Aktualności
Projekty
Projekt 1
Project 2
Projekt 3
Projekt 4