Nasze projekty

Moc empatii – program wzmacniania kompetencji rozwiązywania konfliktów wśród dorosłych

Anna Han

Rozszerzając działania fundacji, nawiązaliśmy od listopada do stycznia współpracę z nowymi trenerami – wolontariuszami w kilku miastach w Polsce. Ma to na celu wzmocnienie zasobów organizacji (ludzie, zróżnicowanie kompetencji, dostępność trenerów w różnych miejscach w Polsce).

Tytuł projektu: Moc empatii – tworzenie i realizacja programów szkoleniowych a także rozwój kompetencji w uczeniu dorosłych z rozwiązywania konfliktów, stosując Porozumienie bez Przemocy.

W ramach projektu planujemy przygotowanie i zrealizowanie w wybranych miastach warsztatów dla dorosłych z rozwiązywania konfliktów.

Pierwszym efektem działań grupy było złożenie aplikacji w programie erasmus +. Planujemy podnoszenie kompetencji trenerów poprzez wyjazd na 10-dniowy intensywny trening do Wielkiej Brytanii.

Efektem realizacji projektu będzie też wypracowanie i wdrożenie nowego produktu fundacji – warsztatów rozwiązywania konfliktów dla osób dorosłych.

Ta inicjatywa fundacji odpowiada na potrzeby społeczne: umacnianie się rozbieżności opinii i przekonania o słuszności własnych racji powodują sytuacje, w których potrzebne stają się pogłębione umiejętności prowadzenia dialogu oraz wyrażania siebie i słuchania w sposób, który sprzyja dobrym relacjom. Celem projektu jest wyposażanie w praktyczne umiejętności przydatne w rodzinie, sąsiedztwie, pracy.

Recommended Posts

Budowanie wewnętrznej mocy

Świętujemy! Zakończyliśmy pomyślnie kolejny projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach projektu „Budowanie wewnętrznej mocy, by nieść moc światu” dziesięć trenerek Trampoliny wzięło udział w szkoleniach International Intensive Training, organizowanych przez Center for Nonviolence Communication. Głównym celem szkolenia było rozwijanie świadomości i umiejętności w zakresie: posługiwania się językiem Porozumienia bez Przemocy, dbania […]

Anna Han
Narzędzia do rozwiązywania konfliktów

Empatia – kompetencje przyszłości

Łatwość odnajdywania się młodych osób w świecie cyfrowym, odbierania i nadawania komunikatów obrazkowych i filmowych, nie jest w stanie całkowicie zastąpić bezpośrednich relacji i nie eliminuje trudnych sytuacji takich jak: konflikt, który trzeba rozwiązać czy trudna decyzja do podjęcia, z którą trzeba się zmierzyć. Raport Instytutu Badań nad Przyszłością na University of Phoenix Research Institute […]

Anna Han

Podsumowanie roku 2020

Publikacja „Moc Empatii”, wydana w 2019 roku w ramach projektu „Moc Empatii w konfliktach” cieszyła się popularnością. W 2020 roku pobrało ją ze strony fundacji 120 osób. Przybyło ponad 50 nowych osób obserwujących stronę fundacji na facebooku. Na stronie fundacji można pobrać karty uczuć i potrzeb – kolorowanki, do pracy z dziećmi. Realizowany projekt „Słuchać […]

Anna Han