Moc empatii – program wzmacniania kompetencji rozwiązywania konfliktów wśród dorosłych

Rozszerzając działania fundacji, nawiązaliśmy od listopada do stycznia współpracę z nowymi trenerami – wolontariuszami w kilku miastach w Polsce. Ma to na celu wzmocnienie zasobów organizacji (ludzie, zróżnicowanie kompetencji, dostępność trenerów w różnych miejscach w Polsce).

Tytuł projektu: Moc empatii – tworzenie i realizacja programów szkoleniowych a także rozwój kompetencji w uczeniu dorosłych z rozwiązywania konfliktów, stosując Porozumienie bez Przemocy.

W ramach projektu planujemy przygotowanie i zrealizowanie w wybranych miastach warsztatów dla dorosłych z rozwiązywania konfliktów.

Pierwszym efektem działań grupy było złożenie aplikacji w programie erasmus +. Planujemy podnoszenie kompetencji trenerów poprzez wyjazd na 10-dniowy intensywny trening do Wielkiej Brytanii.

Efektem realizacji projektu będzie też wypracowanie i wdrożenie nowego produktu fundacji – warsztatów rozwiązywania konfliktów dla osób dorosłych.

Ta inicjatywa fundacji odpowiada na potrzeby społeczne: umacnianie się rozbieżności opinii i przekonania o słuszności własnych racji powodują sytuacje, w których potrzebne stają się pogłębione umiejętności prowadzenia dialogu oraz wyrażania siebie i słuchania w sposób, który sprzyja dobrym relacjom. Celem projektu jest wyposażanie w praktyczne umiejętności przydatne w rodzinie, sąsiedztwie, pracy.