Praca z ciałem i techniki relaksacyjne w leczeniu uzależnień

Praca z ciałem i techniki relaksacyjne w leczeniu uzależnień

 

Badania i praktyki prowadzone w wielu krajach pokazują, że praca z ciałem oraz praktykowanie technik relaksacyjnych wspiera w leczeniu uzależnień (różnych rodzajów – alkohol, substancje uzależniające, hazard, gry, internet).

Praktykowanie ćwiczeń z miłością i akceptacją dla własnego ciała i własnych ograniczeń; praktykowanie uważności i skupienia na „tu i teraz” pomaga zwiększać siłę wewnętrzną i stabilizować emocje.

Projekt realizowany w pierwszej kolejności dla uzależnionych od alkoholu.

Planem Fundacji jest dotarcie do młodzieży z informacjami na temat uzależnień i propozycją aktywności ruchowej (np. joga) oraz praktykowaniu uważności jako sposobami na budowanie stabilności i pewności siebie.

 

Od listopada 2015 do października 2016 w Szpitalu Babińskiego, na oddziale terapii uzależnień, realizowaliśmy projekt „Porusz ciało”. Projekt PORUSZ CIAŁO – plakat

Pracujemy metodami używanymi przez Fundację Kripa http://www.kripafoundation.org/; rozwijamu kompetencje poprzez uczestnictwo w warsztatach.