Wzmacniamy świadomość i budowanie relacji we wzajemnym szacunku.

Publikacja Moc empatii w konfliktach

Oddajemy w Twoje ręce publikację, której celem jest przybliżenie tematu rozwiązywania konfliktów. W publikacji znajdziesz zarówno informacje teoretyczne, jak i sprawdzone w praktyce trenerskiej konkretne narzędzia do stosowania samodzielnie lub z zespołem.

Naszym marzeniem jest, by podejście do rozwiązywania konfliktów proponowane przez Porozumienie bez Przemocy stawało się coraz bardziej powszechną praktyką w każdej dziedzinie życia, zarówno w relacjach między dorosłymi, jak i między dziećmi.

Publikacja powstała w ramach projektu „Moc Empatii – Podniesienie kompetencji trenerskich w obszarze uczenia os.b dorosłych w zakresie rozwiązywania konfliktów” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.