Co to jest konflikt Fundacja Trampolina
Blog NVC

Co to jest konflikt? Jak podejść do konfliktów?

Magda Malinowska

Co to jest konflikt Fundacja Trampolina

Seria artykułów „Moc empatii w konfliktach”:

 

Co to jest konflikt? Jak podejść do konfliktów?

 

Jeśli widzisz tylko jedno rozwiązanie, to nie rozpoznałeś właściwie problemu.

Marshall B. Rosenberg

 

W sali zebrało się 15 różnych osób. Poproszeni o podniesienie ręki, jeśli w życiu zdarzają im się konflikty – podnieśli wszyscy. Osoby w różnym wieku, różnej płci, różnych zawodów, w różnej sytuacji życiowej. Wszyscy przyznali, że w życiu doświadczają konfliktów.

Spotykamy też takich ludzi, którzy twierdzą, że w ich życiu konfliktów nie ma.

Zacznijmy od uporządkowania, co to znaczy konflikt. Zaczerpniemy tutaj z podejścia NVC (Nonviolent Communication, Porozumienie bez Przemocy), czyli postawy opartej o perspektywę potrzeb, które są motorem naszych działań oraz traktowanie uczuć jako sygnału o zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzebach.

 

Definicja konfliktu w nurcie NVC

 

Do konfliktu dochodzi gdy istnieją dwie aktualne, na pozór sprzeczne, potrzeby. Każda strona ma pomysł na działanie (strategię), które zaspokoi tę potrzebę, i te strategie wykluczają się wzajemnie.

Przykład:

Para planuje co będzie robić w zbliżający się weekend; on proponuje wyjście do pubu z przyjaciółmi, ona chce wyjechać pod namiot nad jezioro. Pozornie nie ma szans, żeby znaleźli wspólne rozwiązanie. Jednak, gdy zastanowią się, o co tak naprawdę im chodzi, dlaczego chcą dokonać takich wyborów, to okazuje się, że: on chce towarzystwa, a jej zależy na kontakcie z przyrodą. Gdy to sobie uświadomią, to mogą się otworzyć na kilka innych pomysłów (strategii), na przykład ognisko w plenerze z przyjaciółmi lub wynajęcie domku na kempingu pełnym zieleni i zaproszenie tam przyjaciół.

 

Podejście do konfliktu w nurcie NVC

 

NVC daje nam bardzo konkretne narzędzia i wspiera rozwój umiejętności, które pomagają poradzić sobie w trudnych sytuacjach, mogących przerodzić się w konflikty. Przyjrzyjmy się zatem temu, co może nas wspierać w budowaniu kultury dialogu opartego o NVC i temu, co może nam przeszkadzać.

Co to jest konflikt Fundacja Trampolina

 

Dialog z otwartością na wspólne znalezienie rozwiązania

 

Umiejętność radzenia sobie z konfliktami jest jedną z kompetencji społecznych. Możemy być zaskoczeni, jakie kreatywne rozwiązania jesteśmy w stanie znaleźć.

Doświadczenie rozwiązania konfliktu, zmniejszenia napięcia między ludźmi w godny dla wszystkich sposób powoduje wzrost wzajemnego zaufania i wzmocnienie relacji, co jest bardzo cenne w dłuższej perspektywie, bez względu na to czy mówimy o relacjach prywatnych czy zawodowych.

Warto podejmować rozmowy z otwartością na znalezienie rozwiązań zaspokajających w jak największym stopniu potrzeby obu stron.

 

Literatura:

 • Liv Larsson „Porozumienie bez Przemocy w mediacjach”
 • Gabriele Lindemann, Vera Heim „Konstruktywna komunikacja w biznesie”
 • Carl Plesner, Wykład 7.12.2018 „Negotiation – how to mediate your own conflicts”, International Intensive Training, Birmingham, UK

 

Autorki:

 

Anna Han

Moc Empatii Fundacja Trampolina Anna Han

Prezeska Fundacji Trampolina, edukatorka kompetencji społecznych, HR Manager.

Sukcesy w rozwijaniu innowacyjnych projektów biznesowych i społecznych łączy z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu kapitałem ludzkim w dużych międzynarodowych organizacjach.

Od 2010 buduje postawę i umiejętności w stosowaniu Porozumienia Bez Przemocy (ponad 50 dni szkoleniowych z certyfikowanymi trenerami CNVC), w obszarach:

 • komunikacji empatycznej i budowania relacji,
 • komunikacji konstruktywnej w biznesie,
 • mediacji,
 • umiejętności trenerskich.

Od 2011 roku, w ramach samozatrudnienia realizuje projekty:

 • rozwoju kompetencji kierowniczych,
 • zarządzania kapitałem ludzkim,
 • zarządzania wartościami i kulturą organizacji,
 • rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych (organizacja turkusowa).

Od 2014 roku zarządza Fundacją Trampolina, której misją jest rozwijanie kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych do budowania relacji we wzajemnym szacunku.

Fundacja prowadzi:

 • warsztaty umiejętności społecznych (m.in. komunikacja, rozwiązywanie konfliktów),
 • programy profilaktyczne (dla dzieci i młodzieży; oferta dla szkół),
 • warsztaty relacji z dzieckiem (dla nauczycieli, rodziców).

Świadomość współzależności i równowaga w czterech obszarach: fizycznym, umysłowym, duchowym i emocjonalnym, to jej recepta na życie w pełni.

 

Justyna Dermont-Owsińska

Moc Empatii Fundacja Trampolina Justyna Dermont-Owsińska

Certyfikowana trenerka Nonviolent Communication, coach.

Z wykształcenia ekonomistka, wiele lat pracowała w sprzedaży i tworzyła nową jakość w obsłudze klienta.

W 2014 roku powołała Fundację Boczne Drogi propagującą wychowanie i edukację bez przymusu. Jest inicjatorką i współzałożycielką Wolnej Szkoły w Zielonej Górze, opierającej się na założeniach i wartościach edukacji demokratycznej oraz Porozumienia bez Przemocy. Od 2017 roku współprowadzi Spółdzielnię Socjalną Pracownia, w której realizowane są idee współpracy i współdzielenia.

Ceni sobie wartość, jaką niesie Porozumienie bez Przemocy w rozwoju osobistym, w rozwoju organizacji i wspólnot, we wspieraniu grup i osób indywidualnych w podejściu do konfliktu i podejmowaniu decyzji. Dzieli się swoim doświadczeniem na warsztatach i sesjach indywidualnych. Prowadzi warsztaty dla rodziców i wychowawców, dla szkół i przedszkoli, jednostek penitencjarnych (aresztów i zakładów karnych), organizacji, osób zainteresowanych poprawą relacji z innymi i samym sobą.

W swojej pracy, oprócz NVC inspiruje się również IFS (system wewnętrznej rodziny), focusingiem, The Work Byron Katie, socjokracją, holakracją, a w towarzyszeniu swoim córkom w dorastaniu – podejściem Jespera Juula.

Mieszka w Zielonej Górze z rodziną: mężem, dwiema córkami i dwoma kotami.

 

Artykuł powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tytuł projektu: „Moc Empatii – Podniesienie kompetencji trenerskich w obszarze uczenia osób dorosłych w zakresie rozwiązywania konfliktów”.

Recommended Posts

Budowanie wewnętrznej mocy

Świętujemy! Zakończyliśmy pomyślnie kolejny projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach projektu „Budowanie wewnętrznej mocy, by nieść moc światu” dziesięć trenerek Trampoliny wzięło udział w szkoleniach International Intensive Training, organizowanych przez Center for Nonviolence Communication. Głównym celem szkolenia było rozwijanie świadomości i umiejętności w zakresie: posługiwania się językiem Porozumienia bez Przemocy, dbania […]

Magda Malinowska
Narzędzia do rozwiązywania konfliktów

Empatia – kompetencje przyszłości

Łatwość odnajdywania się młodych osób w świecie cyfrowym, odbierania i nadawania komunikatów obrazkowych i filmowych, nie jest w stanie całkowicie zastąpić bezpośrednich relacji i nie eliminuje trudnych sytuacji takich jak: konflikt, który trzeba rozwiązać czy trudna decyzja do podjęcia, z którą trzeba się zmierzyć. Raport Instytutu Badań nad Przyszłością na University of Phoenix Research Institute […]

Magda Malinowska

Podsumowanie roku 2020

Publikacja „Moc Empatii”, wydana w 2019 roku w ramach projektu „Moc Empatii w konfliktach” cieszyła się popularnością. W 2020 roku pobrało ją ze strony fundacji 120 osób. Przybyło ponad 50 nowych osób obserwujących stronę fundacji na facebooku. Na stronie fundacji można pobrać karty uczuć i potrzeb – kolorowanki, do pracy z dziećmi. Realizowany projekt „Słuchać […]

Magda Malinowska